Broodfonds Op de plank

Vanuit De Schrijn hebben we begin 2021 een broodfonds opgericht. Het oorspronkelijk idee was om een broodfonds te starten voor iedereen die met De Schrijn verbonden is, of is geweest, en die als zelfstandig ondernemer geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft.

Tijdens de oprichtingsvergadering hebben we er met z'n allen voor gekozen om ondernemers uit allerlei disciplines toe te laten tot het broodfonds. Iedere ondernemer uit de omgeving Utrecht, die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, kan dus lid worden van broodfonds Op de plank.

Logo broodfonds

Een Broodfonds is een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid, ontwikkeld dóór en vóór ondernemers.

Vanwege de hoge kosten van een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben veel ondernemers vaak geen keuze en laten de arbeidsongeschiktheidsverzekering daarom achterwege. De behoefte om een vangnet te hebben voor het geval men een langere periode ziek zou worden blijft echter wel aanwezig. Om zelf een buffer op te bouwen, voor het geval je dat nodig zou hebben, is voor vele ondernemers niet haalbaar of legt een te grote financiële druk op hun bedrijf.

Het Broodfonds is een initiatief opgericht door ondernemers die dit probleem op een hele mooie manier opgelost hebben. Het werkt volgens het schenkkring principe. Dat betekent dat iedere deelnemer van een Broodfonds een eigen Broodfondsrekening opent. Op deze rekening wordt de maandelijkse inleg gestort. Wanneer iemands inkomen wegvalt door arbeidsongeschiktheid, krijgt hij of zij van andere deelnemers, vanuit solidariteit, maandelijks een bedrag geschonken.

Dit is in het kort hoe het Broodfonds werkt. Wil je er veel meer over lezen, dan kun je dat doen op de website van Broodfonds Op de plank: broodfondsopdeplank.nl of de website van de Broodfondsmakers: www.broodfonds.nl

Download informatie over het broodfonds als pdf-bestand.

We hebben plek voor nieuwe leden. Heb je interesse in deelname, laat ons dat dan weten via bestuur.opdeplankatbroodfonds.nl (subject: Informatie%20broodfonds%20%22Op%20de%20plank%22)

Het bestuur van Broodfonds Op de plank,

Michel Sadon - voorzitter, Remco de Boer - secretaris, Erik Verkuil - penningmeester

Praktijkopleiding tot meubelmaker